Welzijn op Recept: hulp bij psychosociale klachten
Welzijn op Recept helpt mensen met psychosociale klachten om zich beter te voelen. Daarvoor is het belangrijk dat er aandacht is voor zowel de lichamelijke, psychische als sociale uitdagingen, problemen en omstandigheden waar u mee te maken heeft. Dat u gelijktijdig geholpen wordt op al deze gebieden.  Welzijn op Recept doet dat voor u!

Begeleiding
Bij Welzijn op Recept wordt u geholpen door onze welzijnswerker Joke Weber. Zij heeft een goed overzicht van (informele) netwerken en het activiteitenaanbod in de gemeente. Onder haar  begeleiding gaat u activiteiten ondernemen op het gebied van ontmoeting, vrijwilligerswerk, sport en/of cultuur. Door deze (nieuwe) ervaringen leert u (opnieuw) wat u gelukkig maakt. 

Het proces
Nadat uw huisarts of praktijkondersteuner uw gegevens door heeft gegeven aan Joke Weber, neemt zij binnen enkele dagen contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk, bij u thuis of op een andere locatie waar u zich prettig voelt.

Bij het eerste gesprek wordt er gekeken hoe u momenteel in het leven staat. En wat u zou willen en kunnen veranderen. Met als doel om uw klachten te verminderen. Hiervoor gebruiken wij een vragenlijst, waarmee we naar verschillende thema’s in uw leven kijken.

Heeft u vragen?
Neem contact op met Joke Weber (welzijnswerker Stichting Welzijn Molenlanden). Zij is bereikbaar op nummer 06-34544640 of door te mailen naar jokeweber@welzijnmolenlanden.nl.