Stichting Welzijn Molenlanden is een netwerkorganisatie. Zij werkt samen met veel lokale vrijwilligersorganisaties, hulpdiensten en inwonersinitiatieven.

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering

We ondersteunen lokale vrijwilligersorganisaties. Op onze website staat een vrijwilligersvacaturebank waarop organisaties vacatures kunnen plaatsen. Tevens organiseren we netwerkbijeenkomsten rondom thema’s.

Invullen hulpvragen

Via diverse verwijzers ontvangen wij hulpvragen van inwoners. Stichting Welzijn Molenlanden schat in op welke manier een vrijwilliger ondersteuning zou kunnen bieden en legt hiervoor contacten met lokale partners.