Stichting Welzijn Molenlanden is een netwerkorganisatie. Zij werkt samen met veel lokale vrijwilligersorganisaties, hulpdiensten en inwonersinitiatieven.

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering

We ondersteunen lokale vrijwilligersorganisaties. Op onze website staat een vrijwilligersvacaturebank waarop organisaties vacatures kunnen plaatsen. Tevens organiseren we netwerkbijeenkomsten rondom thema’s.

Invullen hulpvragen

Via diverse verwijzers ontvangen wij hulpvragen van inwoners. Stichting Welzijn Molenlanden schat in op welke manier een vrijwilliger ondersteuning zou kunnen bieden en legt hiervoor contacten met lokale partners.

De bezem erdoor

In situaties waar inwoners professionele hulp krijgen, maar waar ook sprake is van een achterstand in het huishouden, bestaat de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor de inzet van vrijwilligers van “de bezem erdoor”. Met het twee keer inzetten van maximaal 4 vrijwilligers wordt de achterstand weggewerkt en “de bezem door het huis gehaald”. De aanvraag moet gedaan worden door de betrokken hulpverlener en is ter beoordeling aan Stichting Welzijn Molenlanden.