Directeur Henja Visser; De eerste honderd dagen.

Inmiddels heb ik de eerste honderd dagen in mijn nieuwe functie als Directeur van Stichting Welzijn Molenlanden er wel ongeveer opzitten. Het waren erg leuke dagen, ik heb het ontzettend  naar mijn zin. De kennismaking met de kernen, de mensen en de sfeer in de gemeente Molenlanden is zeer positief. En overigens nog steeds gaande, want het is onmogelijk om binnen een paar maanden iedereen te spreken die zich in Molenlanden inzet voor het welbevinden van de inwoners. Komend vanuit Culemborg ben ik blij om de Molenlanden nu te mogen leren kennen.

De zorg staat onder druk; personeel is moeilijk te vinden, de kosten stijgen en o.a. vanwege de vergrijzing is er juist meer zorg nodig. Dit fenomeen vertaalt zich ook richting het Welzijnswerk; meer dan ooit is het belangrijk dat we in de samenleving ‘omkijken naar elkaar’. Iets wat in de gemeente Molenlanden gelukkig al volop gebeurd! Maar toch; er zijn altijd mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Mensen die bijvoorbeeld weinig contacten hebben in de buurt of met de kinderen. Stichting Welzijn Molenlanden wil er zijn voor alle buurtinitiatieven die bijdragen aan het ‘omzien naar elkaar’.

Een doelstelling die mij uit het hart gegrepen is;  mijn loopbaan begon als verpleegkundige in de zorg. Een prachtig vak waar ik veel plezier aan heb beleefd. Je kunt er ook veel kanten mee op; zo werkte ik in het ziekenhuis, op de intensive care, maar ook in de thuiszorg en op de medische dienst van een asielzoekerscentrum. Via een periode in het buitenland belandde ik in 2007  bij Kerk in Actie, de landelijke tak van het diaconale werk van de PKN. Ontwikkelingshulp kenmerkt zich door samenwerking met een veelheid aan lokale organisaties en met de mensen samen bouwen aan sterkere gemeenschappen en verbetering van de leefomstandigheden. Voordat ik aan de slag ging bij Stichting Welzijn Molenlanden werkte ik zeven jaar als projectleider bij de Leergeld Nederland, een organisatie die zich inzet om te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen meedoen in de maatschappij.

Kinderen hebben de toekomst, om die reden ben ik ook erg blij met het feit dat Stichting Welzijn Molenlanden binnen de gemeente het Jongerenwerk uitvoert (Jong Molenlanden). Want voorkomen is altijd beter dan genezen; jongeren uit de Molenlanden kunnen op diverse plekken en manieren heel laagdrempelig terecht bij Jong Molenlanden. Ze vinden er gezelligheid en leeftijdsgenoten. Maar ook treffen ze onze Jongerenwerkers die een luisterend oor kunnen bieden, zaken kunnen signaleren die jongeren bezighouden (geldzorgen, groepsdruk, (online) pesten?). Dit vroegtijdig dichtbij zijn verkleint de risico’s op grotere problemen op latere leeftijd. Menselijke en maatschappelijke winst voor de toekomst!

Ik ben in allerlei opzichten blij met mijn mooie nieuwe uitdaging als Directeur van Stichting Welzijn Molenlanden en wil me naar hartenlust inzetten voor deze prachtige organisatie!

Vr. groet,
Henja Visser