MISSIE
Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt.

VISIE
Wij geloven in de kracht van mensen en reeds bestaande initiatieven in de gemeente Molenlanden. Die mensen en initiatieven verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er voor alle mensen, omdat iedereen er toe doet. We werken aan een vitale en inclusieve samenleving.
Wij streven naar actieve deelname aan de samenleving voor alle mensen en zetten in op:
1) vergroten van eigen kracht van mensen en van hun netwerk;
2) ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen;
3) verbinden van initiatieven en organisaties;
4) vergroten van gemeenschapszin.

KERNWAARDEN
We werken vanuit onze kernwaarden:

  • verbindend;
  • vernieuwend;
  • ondernemend;
  • betrokken en betrouwbaar.