Stichting Welzijn Molenlanden staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt. Vrijwilligers, mantelzorgers en jongeren in de gemeente die hierbij ondersteuning nodig hebben, helpen wij.

Dit doen we onder andere door vragen van inwoners te beantwoorden en mee te denken over oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg met ons Steunpunt Mantelzorg en voor jongeren met onze jongerenwerkers van Jong Molenlanden.

Maar ook door (vrijwilligers)organisaties te versterken. We doen dat door kennis te delen, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van vrijwilligersorganisaties en bewoners bij bestaande en nieuwe initiatieven. Daarbij zoeken we ook de verbinding met bestaande formele en informele organisaties om zo samenhang te krijgen in het welzijnsaanbod in onze gemeente.

Vrijwilligersbank

Vrijwilligersvacatures bij en voor organisaties in Molenlanden.

Mantelzorgpunt

Informatie voor mantelzorgers

Inloopspreekuren

Op zeven locaties in Molenlanden komen we maandelijks naar u toe.