Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken binnen de hulpverlening. De waarde van het praten met een ervaringswerker is immens groot en gelukkig wordt deze waarde steeds meer gezien. Immers kunnen hulpverleners nooit die brug slaan die de ervaring en de kern raakt van intense gebeurtenissen zoals lotgenoten dat kunnen. En dat maakt ons enorm trots dat we ons kunnen inzetten voor die mensen die dit zo hard nodig hebben. Mensen die hun verhaal uit schaamte niet durven delen met vrienden en familie en de huisarts een stap te ver vinden voor hulp. We hebben ervaringswerkers keihard nodig voor het bieden van hoop, dat ene woord dat aansluit bij begrip, empathie en erkenning van de lastige periodes.

Over welke thema’s kun je met ervaringswerkers praten?
Je kunt met ervaringswerkers praten over verschillende thema’s. Denk aan scheiding, burn-out, eenzaamheid, rouw, omgaan met lichamelijk of psychisch ziek zijn, seksueel misbruik of huiselijk geweld.

Wie kunnen in gesprek met een ervaringswerker?
Je kunt zelf om hulp van een ervaringswerker vragen. Ook een welzijns- en zorgorganisatie, kerk, vereniging of een inwonersinitiatief mag een ervaringswerker inzetten.

Heb je een vraag waarbij een ervaringswerker je kan helpen?
Neem dan contact op met Daphne Lankhorst. Zij is te bereiken op nummer 06 – 81 36 86 23 of per mail naar daphnelankhorst@jongmolenlanden.nl. Samen bespreken jullie of en hoe een ervaringswerker jou kan helpen.

Help anderen met jouw persoonlijke verhaal en wordt ervaringswerker. Volg de training.
Renske biedt vanuit De Sociale Basis trainingen aan inwoners om zich krachtiger te laten voelen of ervaringen zoals: armoede en schulden, eenzaamheid, rouw, verslaving of psychische problematiek, als een kracht te zien. Hierdoor kunnen de inwoners zichzelf en ook, als vrijwillige ervaringswerker, andere inwoners helpen. Daphne is vanuit Stichting Welzijn Molenlanden betrokken bij de sociale teams van de hele gemeente, zij kent de ervaringswerkers en matcht ze met de hulpvrager in samenwerking met de betrokken hulpverlener. We hopen dat de waardevolle inzet van ervaringswerkers een steeds prominentere rol krijgt in de samenleving zodat inwoners zich gehoord en erkend voelen door mensen die hetzelfde hebben ervaren.

Wil je weten wanneer de training start of heb je vragen?
Kijk dan op www.desocialebasis.nl/trainingen of neem contact op met Renske Boog. Zij is te bereiken op nummer 06 – 11 00 10 81 of mail naar renske.boog@desocialebasis.nl.