BESTUUR
Meta Carbaat
voorzitter

Clen Bezemer
penningmeester

Gerrit de  Kuijper
algemeen bestuurslid

Oprichting
Stichting Welzijn Molenlanden is in april 2018 opgericht.

Honorering
Stichting Welzijn Molenlanden heeft een onbezoldigd bestuur. De vergoeding beperkt zich tot een vrijwilligersvergoeding. Medewerkers worden betaald volgens de CAO Sociaal Werk.

Bereikbaarheid:
Het toezichthoudend bestuur is bereikbaar via e-mailadres bestuur@welzijnmolenlanden.nl.

Governance code en reglement:
Het bestuur werkt volgens de Governance code van de landelijke brancheorganisatie, Sociaal Werk Nederland. Vanuit dit kader is er een vastgesteld bestuursreglement.

Gegevens Kamer van Koophandel:
Naam instelling:             Stichting Welzijn Molenlanden
Inschrijfnummer KvK:   71465545
RSIN-nummer:                858726014