BESTUUR SWM
Meta Carbaat
voorzitter

Clen Bezemer
penningmeester

Mariëlle Hornstra
algemeen bestuurslid en vice voorzitter

Jeltien Olivier
secretaris

 

Oprichting

Stichting Welzijn Molenlanden is in april 2018 opgericht.

 

Honorering

Stichting Welzijn Molenlanden heeft een onbezoldigd bestuur. De vergoeding beperkt zich tot een vrijwilligersvergoeding.

Medewerkers worden betaald volgens de CAO Sociaal Werk.

 

Bereikbaarheid:

Het toezichthoudend bestuur is bereikbaar via e-mailadres: secretariaat@welzijnmolenlanden.nl

 

Governance code en reglement:

Het bestuur werkt volgens de Governance code van de landelijke brancheorganisatie, Sociaal Werk Nederland. Vanuit dit kader is er een vastgesteld bestuursreglement.

 

Gegevens Kamer van Koophandel:

Naam instelling:                                              Stichting Welzijn Molenlanden

Inschrijfnummer KvK:                                   71465545
RSIN-nummer:                                               858726014

Financiële verantwoording

Downloads (pdf)
Financiële verantwoording Welzijn Molenlanden 2019

Beleids- en jaarplan 2020

Downloads (pdf)
Beleids- en jaarplan 2020