Klus voor Mekaar Molenlanden
Molenlanden kent een rijke cultuur aan vrijwillig (welzijns)werk. Er zijn prachtige initiatieven in bijna alle 20 kernen, met ieder zijn eigen kracht en cultuur. Het aanbod en hoeveelheid kunnen verschillen, daarom hebben we voor u alle organisaties op een rij gezet. Deze organisaties bieden ondersteuning op het gebied van hulp aan huis, klusjes, lichte ondersteuning of vervoersactiviteiten. Komt u er niet uit, dan kunt u ons bellen op nummer 085-0066089.

Incidentele klussen
Klus Voor Mekaar Molenlanden werkt met vrijwilligers, die in het werkgebied van Molenlanden kleine incidentele werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk lokaal (per kern) uitgevoerd door de vrijwilligers van de organisaties in de kern. Wel proberen de organisaties elkaar te ondersteunen waar mogelijk.

Als u behoefte heeft aan meer regelmaat in de hulp die u krijgt, dan kan er samen met u gekeken worden naar een andere passende oplossing. Eventueel met ondersteuning van één van onze welzijnswerkers.

Klussendienst
Telefonisch of per e-mail kan er hulp gevraagd worden van de klussendienst/hulpdienst. De vraag kan neergelegd worden bij de coördinatie-adres(sen) per kern of een groep samenwerkende kernen. De coördinator zoekt een passende vrijwilliger bij de hulpvraag.

Vrijwilliger worden
Werving, intake en begeleiding van deze vrijwilligers gebeurt in principe per kern of per groep samenwerkende organisaties of kernen. Welzijn Molenlanden kan organisaties hierin ondersteunen en faciliteren.

Organisaties
Staat uw organisaties hier niet tussen of wilt u een aanpassing? Wij passen het graag voor u aan! Wilt u een initiatief starten in 1 van onze mooie kernen? Wij ondersteunen graag. Mail ons naar info@welzijnmolenlanden.nl.

Contactgegevens

Kern Klussen Vervoer
Brandwijk Repair café Met Elkaar Voor Elkaar Huis vd Waard Ottoland/Goudriaan
Bleskensgraaf VHG VHG
Goudriaan Huis vd Waard Ottoland/Goudriaan

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Goudriaan

Huis vd Waard Ottoland/Goudriaan

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Goudriaan

Groot-Ammers Hulpdienst Groot-Ammers (Hervormde Kerk)

De Overburen

Hulpdienst Groot-Ammers (Hervormde Kerk)

De Overburen

Kinderdijk L. & N. Smit’ Stichting L. & N. Smit’s Stichting
Langerak Diaconaal Platform Nieuwpoort, Langerak en Waal

De Overburen

Diaconaal Platform Nieuwpoort, Langerak en Waal

De Overburen

Molenaarsgraaf VHG VHG
Nieuw-Lekkerland L. & N. Smit’s Stichting L. & N. Smit’s Stichting
Nieuwpoort Diaconaal Platform Nieuwpoort, Langerak en Waal

De Overburen

Diaconaal Platform Nieuwpoort, Langerak en Waal

De Overburen

Ottoland Huis vd Waard Ottoland/Goudriaan Huis vd Waard Ottoland/Goudriaan
Oud-Alblas
Streefkerk L. & N. Smit’s Stichting L. & N. Smit’s Stichting
Wijngaarden De Achterdeur

VHG

De Achterdeur
Arkel Klussendienst Arkel Klussendienst Arkel
Hoogblokland Klussendienst Hoogblokland Klussendienst Hoogblokland
Hoornaar Diaconale Hulpdienst Hoornaar Diaconale Hulpdienst Hoornaar
Noordeloos Diaconale Hulpdienst Noordeloos

Stichting Vrijwillige hulpdienst Noordeloos Dorpsberaad Noordeloos

Stichting Vrijwillige hulpdienst Noordeloos
Schelluinen Diaconie Hervormde gemeente Schelluinen

Dorpsraad Schelluinen

Giessenburg Diaconale hulpdienst Giessenburg Diaconale hulpdienst Giessenburg
Giessen-Oudekerk Diaconale hulpdienst Giessenburg Diaconale hulpdienst Giessenburg

 

Contactgegevens op alfabetische volgorde

De Achterdeur
06-24491702 / 0184-413083
margrietkoorevaar@hotmail.com

Diaconaal Platform Langerak, Nieuwpoort en Waal
Jan Vink
06- 46884548
jvinklangerak@hotmail.com

Diaconale Hulpdienst Giessenburg
Namens de gezamenlijke kerken
HulpdienstGiessenburg@gmail.com
0184-651388

Diaconale Hulpdienst Hoornaar
Fam.fousert@gmail.com
06-57399124

Diaconale Hulpdienst Noordeloos
diaconalehulpdienst@hervormdnoordeloos.nl
coördinatoren: Marijke 0613-199849 en Trudy 0610-355824

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Goudriaan
Pieter Terlouw 06-10246252
www.kerkgoudriaan.nl

Dorpsberaad Noordeloos
Thijs Brouwer 06-21485273

Hulpdienst Groot-Ammers- Hervormde Kerk
Jolanda Baan en Petra van de Ree
06-23054611 / hulpdienstgrootammers@gmail.com

Klussendienst Arkel
Marja Kristalijn: 06-28778257 / dorpsbieb@gmail.com

Klussendienst Hoogblokland
Guando Haag: 06-38097033 / guandohaag@gmail.com
Ton Sterkenburg: 06-41788723 / t.sterkenburg1@kpnplanet.nl

L&N Smit’s Stichting
Voorzitter: Jan Simons
06-34224298
info@smitsstichting.nl

MeVe- Met Elkaar Voor Elkaar Repaircafe
Riek Bartels
riekbartels@planet.nl

De Overburen
Ria Verheij 06-51746499
cverheij1959c@kpnmail.nl

VHG
Dini Resseler 0184-698780
info@stichtingvhg.nl
Bereikbaar ma t/m vr 9.00-11.30