STEUNPUNT MANTELZORG MOLENLANDEN
Steunpunt Mantelzorg Molenlanden is dé ingang voor alle vragen op het gebied van mantelzorgondersteuning. In de samenwerking met MEE/Vivenz, De Lange Wei, Rivas, Sociaal Team Molenlanden, de gemeente en Stichting Welzijn Molenlanden zorgen wij voor goede opvolging van uw vraag.

De taken van Stichting Welzijn Molenlanden zijn:
• Registratie Mantelzorgers
• Coördineren van hulpvragen
• Informeren en adviseren
• Uitvoeren van enkelvoudige hulpvragen
• Coördineren en organiseren van cursusaanbod, themabijeenkomsten en (ontspannings)activiteiten

WAT IS MANTELZORG?
Bij mantelzorg gaat het om de zorg aan een familielid, buur of kennis die door psychische of lichamelijke beperkingen, een chronische aandoening, ouderdomsgebreken of verslaving extra zorg nodig heeft. Mantelzorg overstijgt de gewone dagelijkse hulp en zorg en wordt niet gegeven in het kader van betaalde, professionele zorgverlening of een vrijwilligersactiviteit.

OOK MANTELZORGERS HEBBEN ONDERSTEUNING NODIG
Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk. Meestal is het geen keuze maar overkomt het je. Veel mensen zorgen als vanzelfsprekend voor hun vader, moeder, kind of vriend. Hun zorg is vaak langdurig en/of intensief. Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting en eenzaamheid. Daarom wil Molenlanden de mantelzorgers ondersteunen en van hen horen op welke manieren dat het beste kan. Om mantelzorgers te bereiken is een actueel mantelzorgbestand essentieel. Bent u mantelzorger en staat u nog niet in het bestand, dan vragen wij u om u te registreren.

Het voordeel van registratie is dat u als mantelzorger weet dat u bij de gemeente kan aankloppen voor mantelzorgondersteuning. Deze ondersteuning, individueel of collectief, kan bestaan uit: