STEUNPUNT MANTELZORG MOLENLANDEN
Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden is dé ingang voor alle vragen op het gebied van mantelzorgondersteuning.  Wij horen uw vraag aan en hebben contact met verschillende partijen en zorgaanbieders in Molenlanden om te zorgen voor een goede opvolging van uw vraag.

De taken van Stichting Welzijn Molenlanden zijn:
• Registratie Mantelzorgers
• Coördineren van hulpvragen
• Informeren en adviseren
• Hulp bieden bij enkelvoudige hulpvragen
• Coördineren en organiseren van cursusaanbod, themabijeenkomsten en (ontspannings)activiteiten

WAT IS MANTELZORG?
Bij mantelzorg gaat het om zorg die over een langere periode geboden wordt aan een naaste, zoals een familielid of buur en die verder gaat dan gebruikelijke zorg. Uw naaste kan te maken hebben met een psychische of lichamelijke beperkingen, een chronische aandoening, ouderdomsgebreken of verslaving extra zorg nodig heeft. Mantelzorg kan klein beginnen en erg groot worden, maar het kan ook ‘ineens nodig zijn’. Mantelzorg gaat verder dan gewone dagelijkse hulp en wordt niet gegeven in de vorm van betaalde, professionele zorgverlening of als een vrijwilligersactiviteit.

OOK MANTELZORGERS HEBBEN ONDERSTEUNING NODIG
Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk. Meestal is het geen keuze maar ‘overkomt het je’. Niet iedereen is zich bewust mantelzorger te zijn. Soms voelt het als vanzelfsprekend om zorg te dragen voor een familielid. Toch kan het langdurig zijn of erg intensief worden.
Bij mantelzorghulp kunt u uw vragen stellen. Kunnen wij u informeren en meeluisteren naar uw wensen. Verder kunnen wij meedenken hoe u en uw naasten het samen langer volhouden.

Om mantelzorgers te bereiken is een actueel mantelzorgbestand essentieel. Bent u mantelzorger en staat u nog niet in het bestand, dan vragen wij u om u te registreren. Via die weg kunnen wij u op de hoogte houden van onze werkzaamheden door onze maandelijkse mantelzorg nieuwsbrief.