Klachten

Onze welzijnswerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht, blijf er dan niet mee rondlopen. Vraag om een gesprek met de medewerker. Door erover te praten, komen we wellicht al tot een oplossing. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de manager van Stichting Welzijn Molenlanden.

 

Klachtenregeling

Stichting Welzijn Molenlanden heeft een klachtenregeling. Deze zorgt ervoor dat een serieuze klacht de juiste aandacht krijgt en dat er naar oplossingen wordt gezocht. Alle geledingen binnen de organisatie zetten zich hiervoor in.

Lees hier onze klachtenregeling (docx-bestand)

 

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht dient u schriftelijk in. Hiervoor heeft u twee mogelijkheden:

  1. Het klachtenformulier invullen (docx-bestand) en versturen naar de manager van  Stichting Welzijn Molenlanden
  2. Het klachtenformulier uitprinten en per post versturen naar Lombokstraat 1, 3312 VD, Dordrecht, t.a.v. Bestuur Welzijn Molenlanden.

 

Procedure

Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Er volgt een gesprek tussen u en de manager van de stichting. Mocht dit gesprek uw klacht niet wegnemen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur.