Klachten
Onze welzijnswerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht, blijf er dan niet mee rondlopen. Vraag om een gesprek met de medewerker. Door erover te praten, komt u wellicht al tot een oplossing. Als u er samen niet uitkomt, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling (docx-bestand). Hieronder leggen we kort uit hoe onze regeling werkt.

Hoe dient u een klacht in?
Een klacht dient u schriftelijk in. Hiervoor heeft u twee mogelijkheden:

  1. Het klachtenformulier invullen (docx-bestand) en versturen naar onze manager.
  2. Het klachtenformulier uitprinten en per post versturen naar Bestuur Welzijn Molenlanden, Lombokstraat 1, 3312 VD Dordrecht.

Procedure
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Er volgt een gesprek tussen u en de manager van onze stichting. Mocht dit gesprek uw klacht niet wegnemen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur.