Je bent een jonge mantelzorger wanneer:
• Je langdurig & onbetaald zorgt voor een familielid (of buur).
• Je zorg verleent die niet onder ‘gebruikelijke’ hulp valt en je dus echt zorgtaken draagt voor een ander bijvoorbeeld met een chronische ziekte.
• Je onder de 18 jaar bent.

Wil je weten of je een mantelzorger bent? Bel ons steunpunt mantelzorg op: 085-0066089, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Sinds 2021 valt het jongerenwerk van Molenlanden onder Stichting Welzijn Molenlanden, voor meer info of contact met onze jongerenwerkers, zie Jong Molenlanden