ONZE WERKWIJZE

Netwerkorganisatie

We zijn een netwerkorganisatie die verbindt en faciliteert, indien nodig en gewenst, inwonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen.

Deskundigheid

We staan naast de andere stichtingen en initiatieven en maken gebruik van hun deskundigheid en netwerk.

Verbinding

We zoeken actief de verbinding met bestaande formele en informele maatschappelijke organisaties.

Nieuwe doelgroepen

We gaan actief op zoek om nieuwe doelgroepen te bereiken en ondersteunen die nog niet door de huidige stichtingen en initiatieven bereikt worden.

Weet wat er leeft

We weten wat er leeft in Molenlanden en anticiperen hierop. Dit kan de ene keer organiserend, faciliterend of ondersteunend zijn, maar in andere gevallen kan de regierol gepakt worden, waarbij we streven naar gedeeld eigenaarschap.

Samen

WE DOEN HET SAMEN.

AFBAKENING
Stichting Welzijn Molenlanden ondersteunt bestaande initiatieven in hun welzijnsactiviteiten. SWM neemt geen initiatieven over, maar zoekt bij elke vraag de best passende oplossing vanuit bestaande (vrijwilligers)organisaties en -netwerken. Anders gezegd: SWM richt zich op het versterken van wat er al is en het (helpen) ontwikkelen van wat er nog niet is en waar wel behoefte aan is.