ONZE WERKWIJZE

Netwerkorganisatie

SWM is een netwerkorganisatie en verbindt en faciliteert, indien nodig en gewenst, inwonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen.

Deskundigheid

SWM staat naast de andere stichtingen en initiatieven en maakt gebruik van hun deskundigheid en netwerk.

Verbinding

SWM zoekt actief de verbinding met bestaande formele en informele maatschappelijke organisaties.

Nieuwe doelgroepen

SWM gaat actief op zoek om nieuwe doelgroepen te bereiken en ondersteunen die nog niet door de huidige stichtingen en initiatieven bereikt worden.

Weet wat er leeft

SWM weet wat er leeft in Molenlanden en anticipeert hierop. Dit kan de ene keer organiserend, faciliterend en ondersteunend zijn, maar in andere gevallen kan de regierol gepakt worden, waarbij we streven naar gedeeld eigenaarschap.

Samen

WE DOEN HET SAMEN.

AFBAKENING
Stichting Welzijn Molenlanden ondersteunt bestaande initiatieven in hun welzijnsactiviteiten. SWM neemt geen initiatieven over, maar zoekt bij elke vraag de best passende oplossing vanuit bestaande (vrijwilligers)organisaties en -netwerken. Anders gezegd: SWM richt zich op het versterken van wat er al is en het (helpen) ontwikkelen van wat er nog niet is en waar wel behoefte aan is.