Op deze websites vind je meer informatie

Vrijwilligerscontract, VOG, AVG, onkostenvergoeding, vrijwilligersverzekering… zie je door de bomen het bos niet meer? We leggen je een aantal basisregels uit en vertellen je waar je meer informatie over deze onderwerpen kunt vinden.

Vrijwilligerscontract
Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger en organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingsfaciliteiten, een organisatie wil dat afspraken over taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Op de website van Movisie vind je een modelcontract.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Ga je aan de slag als vrijwilliger? In de meeste gevallen moet je dan een VOG aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je verleden geen bezwaar oplevert voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. De verklaring wordt ook wel een ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd. De manier van aanvragen en kosten hiervan verschillen per organisatie. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de VOG.

Collectieve Vrijwilligersverzekering
De Collectieve Vrijwilligersverzekering van de gemeente Molenlanden is voor alle organisaties (verenigingen/stichtingen) in de gemeente Molenlanden, die werken met vrijwilligers.

Vrijwilligers en onkostenvergoedingen (belasting)
Een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. Veel organisaties geven hun vrijwilliger wel een vergoeding waarin reiskosten en andere onkosten zijn verwerkt. Soms kiezen organisaties ervoor om alle vrijwilligers een vaste vergoeding te geven. De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers heeft het voordeel dat de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers worden beperkt. De belastingdienst hanteert als maximum voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar. Het is verstandig om goed op de hoogte te zijn van de regels die de Belastingdienst hanteert.

Vrijwilligerswerk en uitkeringen
Wilt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering van het UWV of gemeente? Vraag eerst toestemming aan uw werkadviseur of werkconsulent.
Voor meer informatie over de rechten en plichten met een UWV uitkering klik hier.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle (vrijwilligers)organisaties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie AVG-proof wordt? Daar heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een handig 7-stappenplan voor gemaakt.