Begin 2021 hebben onze medewerkers en bestuur, in overleg met de gemeente, doelstellingen benoemd. Doelstellingen op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en jongerenwerk. In ons jaarverslag beschrijven we wat we in dat jaar gedaan hebben om deze doelstellingen te behalen.