Bent u actief als vrijwilliger of als mantelzorger?

Dan zijn wij opnieuw benieuwd naar uw mening! 

 Ongeveer een jaar geleden stelden we vragen over vrijwilligerswerk en mantelzorg. Graag willen we in deze tweede meting de resultaten vergelijken met vorig jaar om zo vrijwilligers en mantelzorgers weer beter te kunnen ondersteunen. Dus bent u vrijwilliger of mantelzorger, geef dan uw mening via www.molenlanden.nl/onderzoeken.

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is het geheel van werkzaamheden die een vrijwilliger uitvoert. Daarbij gaat het om werk dat onbetaald wordt verricht. Vaak is vrijwilligerswerk gericht op anderen: een maatschappelijk doel, zoals vrijwilligerswerk voor een vereniging, het milieu of een evenement.

Wat is mantelzorg?

Bij mantelzorg gaat het om de zorg aan een familielid, buur of kennis die extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, een chronische aandoening, ouderdomsgebreken of verslaving. Mantelzorg overstijgt de gewone dagelijkse hulp en zorg en wordt niet gegeven in het kader van betaalde, professionele zorgverlening of een vrijwilligersactiviteit.

Geef uw mening

Bent u vrijwilliger of mantelzorger, geef dan uw mening via https://enquete.toponderzoek.com/welzijn. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag.