Steunpunt Mantelzorg Molenlanden biedt sinds kort de mogelijkheid voor vervangende mantelzorg thuis. Het betreft een pilot voor een jaar.

Vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd, is een tijdelijke overname van zorg met als doel mantelzorgers een adempauze te geven. Via het Steunpunt Mantelzorg kan vervangende mantelzorg thuis snel en eenvoudig worden geregeld. Afhankelijk van de vraag en situatie kan een getrainde vrijwilliger van een lokale welzijnsstichting of een professional worden ingezet.

Wethouder Lizanne Lanser: ‘De zorg voor iemand met een ziekte of beperking is intensief en vraagt veel van mantelzorgers. Mantelzorgers doen dit uit liefde. Het is belangrijk om als mantelzorger ook tijd voor jezelf te nemen. Het is dan fijn als iemand die mantelzorgtaken tijdelijk over kan nemen. Samen met vele vrijwilligersorganisaties en professionals gaan we nog meer inzetten op het ondersteunen van de mantelzorgers. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor een naaste langer volhouden.’

Adempauze
Respijtzorg kan worden ingezet om praktische redenen, bijvoorbeeld voor een afspraak buiten de deur, om iets te regelen of om ergens op bezoek te kunnen gaan. Maar ook voor de sociale contacten, zoals een keer een lange wandeling te maken om de zinnen te verzetten of een middag te gaan winkelen met een vriendin. Door respijtzorg kan men als mantelzorger even op adem komen. De mogelijkheden voor inzet van een professional in de thuissituatie zijn samen met gemeente Gorinchem voorbereid.

Advies en luisterend oor
Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden van Stichting Welzijn Molenlanden is dé ingang voor alle vragen op het gebied van mantelzorgondersteuning. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers niet alleen voor vervangende mantelzorg terecht. Ook voor advies, informatie en een luisterend oor staan de welzijnswerkers van het Steunpunt Mantelzorg klaar. Het Steunpunt Mantelzorg is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 085-0066089 of per e-mail via info@welzijnmolenlanden.nl.