Per 1 januari 2022 vindt er een wisseling plaats in ons bestuur. Leden van het eerste uur Mariëlle Hornstra en Jeltien Olivier verlaten, vanwege het einde van hun termijn, het bestuur. Laurette Hulswit en Gerrit de Kuijper maken hun intreden. “Clen Bezemer en ik zijn zeer dankbaar voor de inzet van Mariëlle en Jeltien. Zij waren bestuursleden vanaf het begin van de stichting en samen hebben we een mooie organisatie opgezet. Met Laurette en Gerrit bouwen we hierop de komende 4 jaar enthousiast verder.”, aldus Meta Carbaat (voorzitter).

Welzijn Molenlanden werkt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt. Wij zijn er voor inwoners die het nodigen hebben. Dat doen we door het vrijwilligerswerk te ondersteunen, mantelzorgers in de gemeente te ondersteunen vanuit het Steunpunt Mantelzorg en door Jongerenwerk in te zetten (Jong Molenlanden). Wij geloven in de kracht van de mensen en werken veel samen met inwoners, het Sociaal Team en de gemeente.

Meer bekendheid
“Stichting Welzijn Molenlanden bevordert en stimuleert deelname van alle inwoners aan de samenleving: jong, oud, statushouders, nieuwe Nederlanders. Als inwoner van de gemeente, maar ook vanuit mijn werkervaring bij diverse sociaal maatschappelijke organisaties, wil ik als nieuw lid van het toezichthoudend bestuur graag mijn bijdrage leveren aan die doelstelling.”, aldus Laurette Hulswit.

Gerrit de Kuijper: “Ik lever graag een bijdrage aan het welzijn van mensen. Als bestuurslid van de stichting kan ik me nu inzetten voor de inwoners van Molenlanden. Hopelijk zijn er vele onderwerpen waar ik me als bestuurslid mee bezig kan houden, maar waar ik sowieso aan wil werken is de bekendheid. Iedereen mag weten dat we er zijn en wat we doen.”

Trots
Vertrekkende leden Jeltien Olivier en Mariëlle Hornstra hebben vanaf het begin van de stichting deel uitgemaakt van het bestuur. Zij hebben bijgedragen aan de opbouw van de organisatie. “Trots ben ik op de medewerkers die met hart en ziel aan de slag zijn gegaan. Dat was mogelijk door het grote vertrouwen dat wij hebben gekregen van de gemeente. Ik laat een mooie organisatie achter en wens iedereen veel succes en plezier. En flexibiliteit. Want in een snel veranderende maatschappij is een continue flexibele welzijnsorganisatie nodig. Maar wanneer je met de mensen in gesprek gaat, bent en blijft, dan komt dat helemaal goed.”, aldus Jeltien.

Mariëllle: “Ook ik ben trots op wat we samen hebben opgebouwd. Voor de toekomst hoop ik dat Welzijn Molenlanden blijft verbinden wat er al is en blijft werken aan het vernieuwen van het welzijnswerk. Bestuurders moedig ik aan in gesprek te blijven over hoe de stichting van meerwaarde kan zijn voor de lokale samenleving.”