De gemeenteraad van Molenlanden heeft begin 2019 de motie Huisbezoeken Ouderen aangenomen. De strekking daarvan is om alle zelfstandig wonende ouderen in Molenlanden, als zij dat wensen, te laten bezoeken door een vrijwilliger om te informeren en signaleren.

In een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en partnerorganisaties is de uitvoering van deze motie voorbereid en besloten is te starten met een kleinschalige pilot. Ouderen uit de geboortejaren 1935 t/m 1939 woonachtig in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk worden als eerste uitgenodigd om mee te doen.

Er komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten en meedoen. Daarnaast krijgen ouderen ook informatie aangereikt waar ze terecht kunnen voor informatie, advies of een gesprek.

De centrale coördinatie ligt in handen van Stichting Welzijn Molenlanden, en per dorp zijn er lokale coördinatoren die de uitvoering verder regelen. In Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk ligt de uitvoering in handen van de L.&N. Smit’s Stichting.

Heeft u interesse om als vrijwilliger een aantal ouderen te bezoeken? Dan zijn we op zoek naar u!

Klik hier voor meer informatie en het vrijwilligersprofiel!