Vrijwilligers gezocht voor de huisbezoeken voor ouderen

Gemeente Molenlanden en Stichting Welzijn Molenlanden vinden het belangrijk om te weten hoe het gaat met de inwoners van 80 jaar en ouder. Daarom worden er huisbezoeken gedaan bij deze doelgroep. Dit wordt gecoördineerd vanuit Stichting Welzijn Molenlanden in samenwerking met de L. & N. Smit’s Stichting, de Seniorenraad en de Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek (VHG).

Als vrijwilliger bezoekt u deze ouderen. Aan de hand van een speciaal samengesteld boekje bespreekt u verschillende onderwerpen, waaronder wonen, welzijn en veiligheid. Daarnaast heeft u een signalerende rol, waarbij u op een uitnodigende wijze de inwoner helpt om problemen aan te geven.

Elk jaar worden er ouderen uit verschillende kernen bezocht. Voor begin 2022 (januari tot en met maart) staan Giessenburg, Bleskensgraaf en Streefkerk op de planning. Wij zijn dus op zoek naar vrijwilligers die in deze kernen de bezoeken willen afleggen. Als vrijwilliger hoeft u niet in deze kernen te wonen.

Werkzaamheden:

 • U maakt zelf (telefonisch) per huisbezoek een afspraak. De oudere heeft dan al een brief gehad waarin het bezoek en uw telefoontje wordt aangekondigd;
 • U gaat bij een oudere thuis langs. U voert een gesprek aan de hand van het boekje ‘Als ik ouder word’ dat de oudere bij de uitnodigingsbrief heeft ontvangen;
 • U geeft tips of vragen van de ouderen door aan de coördinator. Deze zorgt tevens dat de ingevulde vragenlijst wordt verwerkt.

Wij vragen van u:

 • U heeft plezier en ervaring in de omgang met ouderen;
 • U heeft bij voorkeur zelf al de nodige levenservaring;
 • U heeft goede sociale vaardigheden;
 • U bent zorgvuldig en oplettend;
 • U bent bereid ter voorbereiding een korte training te volgen;
 • U wilt minimaal zes huisbezoeken afleggen in de genoemde periode;
 • U komt uw afspraken goed na;
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); deze is kosteloos;
 • U beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

Wij bieden u:

 • Een zinvolle besteding van uw vrije tijd in een mooi project, waarin u echt iets kunt betekenen voor een ander;
 • Leuke, inspirerende contacten met ouderen, medevrijwilligers en professionals;
 • Een interessante training, zodat u voorbereid aan de slag kunt;
 • Begeleiding en ondersteuning door een vaste contactpersoon;
 • Een WA-verzekering.

 

Werktijden

U bepaalt in overleg met de ouderen uw eigen werktijden; u maakt zelf (telefonisch) de afspraken met de ouderen bij wie u langs gaat.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de welzijnswerkers van Stichting Welzijn Molenlanden, via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarbij iemand van de samenwerkende organisatie aansluit.