Wmo Klankbordgroep voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking

Wij zijn de Wmo-klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking in de regio Molenlanden, Vijfherenlanden & Gorinchem. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat over meedoen in de samenleving.

Onze opdracht is om aan de 3 gemeenten te vertellen over het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking en over de signalen die wij van anderen horen. Ook geven we advies voor heldere teksten op de websites en in de brieven van de gemeenten.

 

Verslag maken

We vergaderen vijf keer per jaar. We vinden het fijn als er een kort verslag wordt gemaakt van onze vergaderingen. Wil jij dit voor ons doen?

De vergaderingen zijn meestal op een woensdagavond van 19.30-21.30 uur in Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.

 

Wil jij ons helpen?

Vind je leuk om het verslag te maken van onze vergaderingen of wil je eerst meer weten? Mail dan naar ons E: wmoklankbordgroepav@gmail.com of bel met Mariëtte Teunissen 06 385 459 12, onze coach.

 

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.