• Regelmatig
  • Extern

De Zonnebloem

de afdeling Liesveld van de Zonnebloem bestaat volgend jaar 12,5 jaar en heeft 70 gasten. Vind jij het leuk om iets voor je medemens met een beperking te  betekenen ? dat kan op een gastenmiddag in de Vijverhof, een bezoekje bij een gast aan huis en/of meedenken over de invulling daarvan als bestuurslid. Enkele bestuursleden zijn al vanaf het begin betrokken bij de afdeling en zijn volgens de statuten niet meer herkiesbaar. Mede hierdoor zijn bovenstaande vacatures ontstaan. Heb je belangstelling om iets te doen ? (Qua tijdsbesteding valt het reuze mee.) neem dan contact op met de voorzitter Nel de Bruijn(mailadres Bruynnel@hetnet.nl of de Penningmeester: Hennie den Boer mailadres:h.boer1990@kpnmail.nl

 

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.