• Overal

Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard zoekt versterking. Als bestuur willen wij graag dementie en de gevolgen daarvan voor betrokkenen een grotere bekendheid geven. Met als doel de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Daarnaast streven we ernaar dat de samenleving beter om kan gaan met deze doelgroep.

Wij, als bestuur, hebben 9 gemeenten in onze regio die we bewust willen maken van het ouderenbeleid dat ze voeren. We vragen aandacht voor concrete activiteiten en werken graag samen. Om dit mooie (en leuke!) werk te kunnen blijven doen, zoeken we vrijwilligers voor de functie van

Bestuurslid Belangenbehartiger

Je bent in gesprek met beleidsmakers, politici, zorginstellingen en hulpverleners bij jou in de regio om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. Je bent goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen. Je hebt een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk. Je biedt actief een podium aan mensen met dementie. Je werft en ondersteunt de vrijwilligers die als lokale belangenbehartiger voor de afdeling actief zijn. Je beschrijft met hen het onderdeel belangenbehartiging in het jaarlijkse activiteitenplan.

Ben jij

  • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
  • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
  • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
  • Iemand die in staat is om de belangenbehartigers in jullie afdeling te verbinden en te motiveren?
  • Iemand die op de zeepkist durft te staan?

Dan komen wij graag met jou in contact. Je werkzaamheden zijn

  • Je neemt deel aan relevante overleggen in je regio zoals de keten dementie;
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen;
  • Je stimuleert de samenwerking tussen lokale belangenbehartigers;
  • Je participeert in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio.

Wij bieden

Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en de medewerkers belangenbehartiging van het Landelijk Bureau. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag. Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het Vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Meer informatie

Meer informatie over deze bestuursfunctie is verkrijgbaar bij Arie Slob, voorzitter.

Telefonisch: 0183-581331 of per mail mrarieslob@hetnet.nl.

 

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.