Huis van de Waard
Door bezuinigingen in de zorg die vanaf 2015 worden doorgevoerd, valt mogelijk voor een aantal mensen een deel van hun CIZ-indicatie weg. Dit kan voor situaties zorgen waarbij deze mensen of hun mantelzorgers in een moeilijke situatie terecht komen. Daarom worden in enkele kernen van de gemeente Molenwaard laagdrempelige ruimtes, onder de conceptnaam “Huizen van de Waard”, ingericht. Deze ruimtes worden uitsluitend bemand door vrijwilligers, maar er is een professionele achterwacht beschikbaar waar, indien noodzakelijk, een beroep op kan worden gedaan.

L.& N. Smit’s Stichting
De L. & N. Smit’s Stichting is een welzijnsinstelling die werkzaam is in de plaatsen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Zij heeft als doelstelling mensen te ondersteunen om hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te behouden en/of te vergroten. Het behouden van de regie over het eigen leven is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Op onze website vindt u meer informatie over de Stichting en het aanbod van activiteiten.

Gemeente Molenlanden
Molenlanden is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, die op 1 januari 2019 is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. De gemeente heeft een oppervlakte van 192 km² en telt 43.858 inwoners. De gemeente heeft tot heden nog geen hoofdplaats, het postadres is gevestigd in Bleskensgraaf.

GiGa Molenlanden
GIGA actief en gezond! Het enthousiaste team van GIGA Molenlanden zet zich elke dag in om jong en oud in beweging te brengen. Bewegen is gezond, maar vooral heel leuk! Samen met Ben Bizzie, scholen, zorgcentra en verenigingen zorgen we voor een giga gezond Molenlanden!