Samen met een aantal vrijwilligersorganisaties is er een hulp- en klussendienst opgestart,  “Klus voor Mekaar Molenlanden”.

In de 20 kernen in Molenlanden zijn de inwoners sterk op elkaar betrokken. Er zijn veel individuele en collectieve initiatieven, die erop gericht zijn elkaar te helpen.

Onze uitdaging is die krachten in samenhang te verbinden en te versterken. Wij zijn er voor alle burgers, omdat iedereen er toe doet.

De klussendienst heeft als doel: het bieden van praktische hulp aan ouderen, mensen met beperkingen, langdurig zieken en mensen die tijdelijk hulp nodig hebben. Hierbij valt te denken aan kleine klusjes en reparaties, oplossen van eenvoudige storingen van computer en televisie, administratieve ondersteuning, vervoer, met name ten behoeve van ziekenhuis en artsen bezoek, mogelijk een boodschap doen voor de hulpvrager.

Deze diensten worden alleen aangeboden, als de hulpvrager dit zelf niet kan en geen beroep kan doen op het eigen netwerk.

Als er een vraag binnenkomt zal deze worden neergelegd bij de organisatie welke werkzaam is in de woonkern van de hulpvrager.

Om alle inwoners in Molenlanden te kunnen ondersteunen middels deze hulp- en klussendienst zijn wij in  het hele gebied nog op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor zouden willen inzetten! Wilt u zich hiervoor aanmelden of graag eerst nog meer informatie willen ontvangen? Neem dan contact op met Claudia Straathof, Welzijnswerker Stichting Welzijn Molenlanden, via 06-46762827 (maandag/donderdag ochtend of dinsdag en woensdag de gehele dag) of claudiastraathof@welzijnmolenlanden.nl