DOEL
SWM heeft als missie ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt’. 2018 was het jaar van de opstart en voorbereiding; in 2019 zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan. In overleg met de gemeente Molenlanden zijn voor het eerste jaar de volgende hoofddoelen gesteld:

  • De vrijwilligersorganisaties in de gemeente Molenlanden zijn versterkt in hun functioneren door kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
  • De vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven in de gemeente Molenlanden zijn (waar nodig) gefaciliteerd in de uitvoering van hun bestaande activiteiten en ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en initiatieven.
  • Er is meer samenhang en afstemming in het huidige welzijnsaanbod. Er is verbinding tussen de bestaande initiatieven en waar mogelijk worden thema’s in gezamenlijkheid opgepakt en activiteiten vorm gegeven..