AFBAKENING
Stichting Welzijn Molenlanden ondersteunt bestaande initiatieven in hun welzijnsactiviteiten. SWM neemt geen initiatieven over, maar zoekt bij elke vraag de best passende oplossing vanuit bestaande (vrijwilligers)organisaties en -netwerken. Anders gezegd: SWM richt zich op het versterken van wat er al is en het (helpen) ontwikkelen van wat er nog niet is en waar wel behoefte aan is.